VPRO

,

2017-06-08T17:02:43+00:00

De VPRO voert zijn hospitality services, waaronder de cateringvoorzieningen en receptie, in eigen beheer uit. De hogere eisen van de gebruikers vroegen evenwel om een kwaliteitsimpuls. Wij hebben via een interim-manager marktkennis in de organisatie gebracht en binnen vier maanden een vernieuwend cateringconcept geïmplementeerd en de organisatiestructuur efficiënter ingericht. Inmiddels is het rendement van [...]

Rijksoverheid

,

2017-06-08T16:35:43+00:00

In opdracht van categoriemanagement Catering, onderdeel van Rijkswaterstaat, voeren wij controles uit op de warme drankautomaten voor tien Rijksoverheidsorganisaties, waaronder Nationale Politie, Defensie, FM Haaglanden en CJIB. Contractuele afspraken wat betreft grammages, assortiment, duurzaamheid en hygiëne zijn de basis voor controle. Project Details opdrachtgever: Rijksoverheid services: auditing & contractmanagement [...]

CAK

,

2017-07-28T15:57:53+00:00

Voor het CAK hebben wij op het gebied van catering, warme dranken, beveiliging en schoonmaak een aanbestedingsstrategie ontwikkeld en een expertrol vervuld tijdens het traject. Samen met de klant hebben wij de wensen van de eindgebruiker in kaart gebracht. Na een succesvolle contractering van de leveranciers zijn de KPI’s en bijbehorende meetmethodiek vastgesteld. [...]

Provincie Overijssel

,

2017-07-28T15:57:23+00:00

Bij de provincie Overijssel hebben wij de Europese aanbesteding voor de restauratieve voorzieningen begeleid. Met in het bijzonder aandacht voor de overname van de medewerkers. Aanvullend hebben wij contractondersteuning gegeven in de vorm van uitgebreide kwaliteitsaudits. Project Details opdrachtgever: Provincie Overijssel services: aanbesteding & ondernemersselectie gerealiseerd: Samenwerking sinds 2013 [...]

Gemeente Den Haag en Haagse Hogeschool

, ,

2017-08-03T09:00:07+00:00

Voor deze opdrachtgevers hebben wij het meest geëigende horecaconcept voor Sportcampus Zuiderpark ontwikkeld. Daarbij hebben wij ook de werving en selectie van de horecaondernemer gedaan en de ondernemersplannen beoordeeld en geselecteerd. Verder hebben wij het ontwerp van de keuken en de uitgifte horeca ontwikkeld. Project Details opdrachtgever: Gemeente Den [...]

Gemeente Zwolle

,

2017-06-08T15:05:36+00:00

Wij hebben de bestaande inrichting van het Stadskantoor Zwolle verbeterd binnen het masterplan Het Nieuwe Werken. Het voorstel om de keuken en uitgifte terug te brengen naar circa 40% van de oppervlakte en een eigentijds aantrekkelijk en compact horecaconcept te realiseren, is uitgevoerd. Met als resultaat dat het Stadskantoor een van de mooiste restaurants [...]

Gemeente Arnhem

,

2017-06-19T09:08:27+00:00

Voor de gemeente Arnhem hebben wij de optie van meerdere sportkantines voor verschillende sportverenigingen en de optie van één gezamenlijke kantine onderzocht. Uiteindelijk is onder de naam Valkhuizen één succesvolle sportkantine gerealiseerd, waarin de verschillende sportorganisaties zich thuis voelen Project Details opdrachtgever: Gemeente Arnhem services: ontwerp & inrichting gerealiseerd: [...]

Gemeente IJmuiden

,

2017-07-28T16:01:14+00:00

De gemeente IJmuiden ontwikkelt als onderdeel van een Kustvisie een aantal impulsprojecten, waaronder het Kustinnovatie- en informatiecentrum BRAK!. De gemeente heeft ons gevraagd om het best passende horecaconcept voor BRAK! vast te stellen met als doel een kwalitatieve en financiële bijdrage te leveren aan het centrum en het gebied. Bij de conceptontwikkeling gaan we [...]

Gemeente Den Haag

,

2017-06-08T13:52:13+00:00

Voor deze opdrachtgever hebben wij de EDM / Dance Programmering in Haagse clubs en strandpaviljoens en op poppodia en festivals/evenementen in kaart gebracht. Ook is een brainstormsessie met ondernemers georganiseerd om impulsen aan de EDM / Dance Programmering te faciliteren. De inbedding in een makersklimaat en het succes van nieuwe initiatieven vormen de basis [...]