Universiteit van Amsterdam-Hogeschool van Amsterdam

,

2017-07-31T11:58:32+00:00

Aan deze Universiteit-Hogeschool hebben wij strategisch advies gegeven inzake het meest geëigende hospitality concept voor de gebouwen en campussen. Voorwaarde was dat dit concept aansloot bij het huisvestingsplan met herkenbare eenheden (o.a. klein binnen groot, ontmoeten en flexibiliteit) en een grondige financiële onderbouwing had. Project Details opdrachtgever: Universiteit van [...]

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

,

2017-07-31T11:59:36+00:00

Voor deze vastgoedontwikkelaar hebben wij het meest geëigende concept voor horeca, detailhandel en leisure voor het Norfolkterrein in Scheveningen bepaald. In samenwerking met experts hebben wij hiervoor marktonderzoek gedaan en vervolgens een conceptvisie en Programma van Eisen opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden. Project Details opdrachtgever: ASR services: onderzoek & advies [...]

Gemeente Den Haag

,

2017-06-08T13:52:13+00:00

Voor deze opdrachtgever hebben wij de EDM / Dance Programmering in Haagse clubs en strandpaviljoens en op poppodia en festivals/evenementen in kaart gebracht. Ook is een brainstormsessie met ondernemers georganiseerd om impulsen aan de EDM / Dance Programmering te faciliteren. De inbedding in een makersklimaat en het succes van nieuwe initiatieven vormen de basis [...]

Linie Expert Team

,

2017-06-08T13:45:58+00:00

De provincie Utrecht heeft in 2016 het Linie Expert Team (LET) samengesteld om de publieksfuncties langs de verdedigingslinie te stimuleren en optimaliseren. De ondernemers die een fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam exploiteren, kunnen een beroep doen op het LET voor onder meer deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, [...]

UMCU

,

2017-06-08T13:41:38+00:00

Voor het cluster Voeding van het UMCU hebben wij de huidige situatie geanalyseerd en advies gegeven over de invulling van de gewenste cateringsituatie. De aanbevelingen betroffen de toekomstige wijze van exploiteren en de mogelijke besparingen. Het advies heeft geleid tot aanzienlijke besparingen en een wijziging in de organisatiestructuur van de restauratieve voorzieningen. [...]

TU Delft

,

2017-06-08T13:36:39+00:00

TU Delft heeft voor zijn horecavoorzieningen op de campus een strategische visie opgesteld. Wij hebben gekeken naar de haalbaarheid van deze visie. Daarbij hebben we aangegeven welke onderdelen om aanpassing vragen. Project Details opdrachtgever: TU Delft services: onderzoek & advies gerealiseerd: 2017 deel dit project: [...]

The Barn

,

2017-06-08T13:38:12+00:00

The Barn is een Organic Fastservice concept. Voor de realisatie van tien vestigingen op A-locaties hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Voor de doorontwikkeling van het concept en de organisatie zijn we sparringpartner voor de eigenaren geweest. Ook hebben we de financiële doorrekening van potentiële nieuwe locaties gedaan. Project Details [...]

Spuiforum

,

2017-06-08T12:56:23+00:00

Voor het multifunctionele theater- en congrescomplex in het centrum van Den Haag hebben wij hospitality concepten ontwikkeld, inclusief de financiële doorrekening daarvan. Op basis van marktontwikkelingen hebben wij de concepten aangepast en de financiële doorrekening geüpdatet. Project Details opdrachtgever: Spuiforum services: onderzoek & advies gerealiseerd: Samenwerking sinds 2014 update [...]

Gemeente Eindhoven

,

2017-06-08T12:53:12+00:00

De horecamarkt in Eindhoven kent verschillende horecaclusters. Voor elk cluster is vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. Op basis van deze uitkomst, de doelstellingen van de gemeente en trends in de markt hebben wij een GAP-analyse voor de horecamarkt opgesteld. Op basis van deze GAP-analyse heeft de gemeente nieuw horecabeleid ontwikkeld. [...]

Vereniging Strandpaviljoenhouders Zandvoort

,

2017-06-08T12:33:20+00:00

Vereniging Strandpaviljoenhouders Zandvoort hebben wij geadviseerd over de hoogte van de huurprijs in relatie tot de ruimte voor huur in de exploitatie. Op basis van dit advies zijn de exploitanten succesvol het gesprek aangegaan met de gemeente. HTC heeft dergelijke onderzoeken ook voor de andere kant van de tafel verricht voor de gemeenten Den [...]